Polityka Prywatności
Polityka Ochrony Danych Osobowych w Jumi Sp. z o.o.

COOKIES

Drodzy Państwo, dbanie o prywatność użytkowników naszego serwisu wiąże się z zabezpieczeniem ich poprzez zabezpieczenie także naszych witryn. Aby usługi nasze świadczone drogą internetową były najwyższej jakości pragniemy je dostosować do indywidualnych potrzeb każdego odwiedzającego stronę JUMI. Prosimy zapoznać się z zasadami naszej firmy w odniesieniu do używania i korzystania z plików cookies:

 1. Odwiedzanie strony internetowej naszej firmy wiąże się z tym, że na dysku Państwa komputera zapisywane są automatycznie tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przez nasz serwer
 2. Pliki cookies jedynie identyfikują konkretny komputer oraz przeglądarkę, czyli dają nam informację czy dany komputer odwiedzał już naszą stronę internetową
 3. Danych tych nigdzie nie gromadzimy, ani nikomu nie udostępniamy. Nie służą też do identyfikacji czyjejkolwiek tożsamości.
 4. Dane te nie są szkodliwe, ani nie wpływają w negatywny sposób na działanie Państwa komputerów czy smartfonów, także nie zmieniają zapisów czy oprogramowania Państwa sprzętu
 5. Pliki cookies są odczytywane przez serwer, po to, aby strona była lepiej dopasowana do preferencji użytkownika
 6. Otrzymujecie Państwo możliwość wyrażenia zgody na używanie plików cookies przez nasz serwer w momencie odwiedzania naszej strony internetowej.
 7. Możecie także zdecydować o wyłączeniu mechanizmu zapisywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Może to ograniczyć Wasz dostęp do niektórych funkcji i wiadomości z naszego serwisu.

 

PRAWA AUTORSKIE

JUMI Sp. z o.o. informuje, iż strona internetowa pod adresem www.jumi.com.pl oraz wszelkie zamieszczone na tej stronie treści, w tym zdjęcia, opisy i logo, stanowią przedmiot praw autorskich należących do JUMI Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Wszelkie korzystanie poprzez kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie bądź linkowanie strony bądź jej fragmentów lub poszczególnych elementów na niej zamieszczonych bez wyraźnej i jednoznacznej zgody JUMI Sp. z o.o. jest zabronione i będzie przez nią zarówno ścigane na drodze postępowania karnego, jak i dochodzone w postępowaniu cywilnym przed sądem.

 

RODO I DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) firma JUMI Sp. z o.o.  chroni dane osobowe swoich klientów, kontrahentów, a także kandydatów do pracy, uzyskane w trakcie bieżącej działalności firmy – pozyskane drogą elektroniczną, jak i drogą tradycyjną. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@jumi.com.pl  lub telefonicznie +48 42 225 48 02

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa o następujących elementach naszej polityki prywatności względem zbieranych danych osobowych, spełniając tym samym nasz obowiązek ustawowy.

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma JUMI Sp. z o.o., z siedzibą przy Myśliwskiej 34A, 95 – 200 Pabianice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, adres e – mail: rodo@jumi.com.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO w celu zawarcia i wykonania umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz JUMI Sp. z o.o., z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
 8. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki firma JUMI Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie nieprawidłowości. Wątpliwości zgłaszać można na adres e-mail: rodo@jumi.com.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Myśliwska 34A, 95 – 200 Pabianice z adnotacją: „Ochrona danych osobowych”.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma JUMI Sp. z o.o., z siedzibą przy Myśliwskiej 34A, 95 – 200 Pabianice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, adres e- mail: rodo@jumi.com.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO w celu zawarcia i wykonania umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz JUMI Sp. z o.o., z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa się zakończyła (w przypadku zleceniobiorców objętych zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych), a w przypadku zleceniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń społecznych; do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
 8. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki firma JUMI Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie nieprawidłowości. Wątpliwości zgłaszać można na adres e-mail: rodo@jumi.com.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Myśliwska 34A, 95 – 200 Pabianice z adnotacją: „Ochrona danych osobowych”.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma JUMI Sp. z o.o., z siedzibą przy Myśliwskiej 34A, 95 – 200 Pabianice, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, adres e – mail: rodo@jumi.com.pl
 2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w firmie JUMI Sp. z o.o. oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłaś/eś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 22 1 par. 1 oraz 4.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 12 miesięcy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku elektronicznego przesłania dokumentów aplikacyjnych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody (w zakresie danych do których zgoda była wyrażona). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na wskazane powyżej przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki firma JUMI Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie nieprawidłowości. Wątpliwości zgłaszać można na adres e-mail: rodo@jumi.com.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Myśliwska 34A, 95 – 200 Pabianice z adnotacją: „Ochrona danych osobowych”.