Jakość

Wysoko cenimy kompetencje naszych pracowników dbających na co dzień o:

 • wysokiej klasy materiały i jakość produktów
 • unowocześnianie naszych wzorcowni i podążanie za nowymi trendami
 • budowanie prawidłowej relacji z dostawcami i odbiorcami oferowanych produktów
 • wprowadzanie najnowszych systemów zarządzania i rozwiązań IT
 • nieustające szkolenia i uczestnictwo w targach branżowych w kraju i zagranicą

Od 2015 r. w firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001 oraz ISO 14001, wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą. Główne cele w zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zostały zawarte w Polityce Jakości. Potwierdzają one, iż ZARZĄD JUMI przywiązuje szczególną wagę do aspektów jakościowych i tych, związanych z dbałością o środowisko naturalne.

SPÓŁKA JUMI CHCĄC
REALIZOWAĆ
SWOJE CELE
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
 • doskonalenia jakości świadczonych usług
 • zapewniania najwyższego poziomu terminowości dostaw
 • dążenia do kompleksowości w obsłudze Klienta
 • stworzenia zaplecza spełniającego wszystkie normy, regulacje prawne
 • ciągłego dbania o zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz wyznaczania celów w zakresie ochrony środowiska i cyklicznej kontroli ich realizacji
 • racjonalnego, oszczędnego wykorzystywania energii, zasobów oraz materiałów
 • prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki odpadami
 • angażowania pracowników w zadania służące zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Certyfikacja produktów

Aby Nasz Klient miał gwarancję jakości produktów oferowanych przez JUMI, współpracujemy z międzynarodowymi jednostkami certyfikacyjno- badawczymi jak Dekra, SGS, TUV Rheinland. Produkty dostarczane do klientów finalnych przechodzą wieloetapowe kontrole jakości i łańcucha dystrybucyjnego. Staramy się, aby produkt finalny spełniał wszystkie niezbędne nomy bezpieczeństwa. Produkty są testowane w jednostkach certyfikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa, jakości wykonania czy wartości użytkowych. Jest to gwarancja na to, że produkt, który dostarczamy do klienta będzie bezpieczny oraz funkcjonalny. Potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.

W 2006 roku rozpoczęło swoją działalność nasze biuro i zespół kontroli jakości w Chinach. Prowadzimy kilku etapowe kontrole produkcji na wyrywkowych partiach produkcyjnych. Wszystkie kontrole są prowadzone przez zewnętrzne i niezależne jednostki. Dzięki temu jesteśmy w stanie eliminować problemy jakościowe na wszystkich etapach wytwórczych produktu.

Wybór dostawców podyktowany jest spełnieniem przez fabryki międzynarodowych standardów dotyczących warunków technicznych, socjalnych i jakościowych. Firma regularnie inwestuje w restrykcyjną politykę audytową dostawców. Współpracujemy na tej płaszczyźnie z jednostkami certyfikującymi jak Bureau Veritas czy Intertek. Regularne audyty gwarantują wysoką jakość produktów oraz pewność, ze współpracujemy z dostawcami, którzy spełniają wyśrubowane normy międzynarodowe w zakresie funkcjonowania fabryki i warunków socjalnych dla pracowników.

Dzięki tym wszystkim działaniom produkty naszej firmy spełniają najwyższe wymagania norm polskich
i Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni.