WFOŚiGW

Termomodernizacja budynku oraz montaż źródła ciepła w firmie Jumi Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice, ul. Myśliwska 34a

  • Nazwa zadania:
    „Termomodernizacja budynku oraz montaż źródła ciepła w firmie Jumi Sp. z o.o. w miejscowości Pabianice, ul. Myśliwska 34a

  • Wartość ogólna:
    197 128,00 zł

  • Opis zakresu:
    Docieplenie ścian zewnętrznych budynku na powierzchni ok. 340 m2 metodą lekką-mokrą styropianem o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,038 W/m2 wraz z otynkowaniem i wykonaniem obróbek blacharskich. Montaż źródła ciepła powietrze-powietrze ROTENSO o mocy 33 kW oraz 6 szt. jednostki wewnętrznej kasetonowej 4-stronnej o mocy 3,6 kW każda i 3 szt. jednostki wewnętrznej ściennej o mocy 2,8 kW każda.