JAKOŚĆ I CERTYFIKACJA

iso

ISO i Polityka jakości

Najważniejsi dla nas są nasi klienci – ich satysfakcja z jakości i radość z obcowania z wybranymi produktami. To dla nich najlepsze pomysły na nowe produkty łączymy z naszą pasją i zaangażowaniem. Wysoko cenimy także kompetencje naszych pracowników dbających na co dzień o:

 • wysokiej klasy materiały i jakość produktów
 • unowocześnianie naszych wzorcowni i podążanie za nowymi trendami
 • budowanie prawidłowej relacji z dostawcami i odbiorcami oferowanych produktów
 • wprowadzanie najnowszych systemów zarządzania i rozwiązań IT
 • nieustające szkolenia i uczestnictwo w targach branżowych w kraju i zagranicą

Od 5 lat w firmie JUMI funkcjonuje System Zarządzania Jakością wdrożony, utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej ISO 9001 oraz ISO 14001, wydane przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą. Główne cele w zakresie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością zostały zawarte w Polityce Jakości. Potwierdzają one, iż ZARZĄD JUMI przywiązuje szczególną wagę do aspektów jakościowych i tych, związanych z dbałością o środowisko naturalne.

Spółka JUMI chcąc realizować
swoje cele
zobowiązuje się do:

 • doskonalenia jakości świadczonych usług
 • zapewniania najwyższego poziomu terminowości dostaw
 • dążenia do kompleksowości w obsłudze Klienta
 • stworzenia zaplecza spełniającego wszystkie normy, regulacje prawne
 • ciągłego dbania o zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz wyznaczania celów w zakresie ochrony środowiska i cyklicznej kontroli ich realizacji
 • racjonalnego, oszczędnego wykorzystywania energii, zasobów oraz materiałów
 • prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki odpadami
 • angażowania pracowników w zadania służące zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego
 • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
OBCE5V0-s
jc

CERTYFIKACJA PRODUKTÓW

Aby Nasz Klient miał gwarancję jakości produktów oferowanych przez JUMI, współpracujemy z międzynarodowymi jednostkami certyfikacyjno- badawczymi jak Dekra, SGS, TUV Rheinland. Produkty dostarczane do klientów finalnych przechodzą wieloetapowe kontrole jakości i łańcucha dystrybucyjnego. Staramy się, aby produkt finalny spełniał wszystkie niezbędne nomy bezpieczeństwa. Produkty są testowane w jednostkach certyfikacyjnych pod kątem bezpieczeństwa, jakości wykonania czy wartości użytkowych. Jest to gwarancja na to, że produkt, który dostarczamy do klienta będzie bezpieczny oraz funkcjonalny. Potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.

W 2006 roku rozpoczęło swoją działalność nasze biuro i zespół kontroli jakości w Chinach. Prowadzimy kilku etapowe kontrole produkcji na wyrywkowych partiach produkcyjnych. Wszystkie kontrole są prowadzone przez zewnętrzne i niezależne jednostki. Dzięki temu jesteśmy w stanie eliminować problemy jakościowe na wszystkich etapach wytwórczych produktu.

Wybór dostawców podyktowany jest spełnieniem przez fabryki międzynarodowych standardów dotyczących warunków technicznych, socjalnych i jakościowych. Firma regularnie inwestuje w restrykcyjną politykę audytową dostawców. Współpracujemy na tej płaszczyźnie z jednostkami certyfikującymi jak Bureau Veritas czy Intertek. Regularne audyty gwarantują wysoką jakość produktów oraz pewność, ze współpracujemy z dostawcami, którzy spełniają wyśrubowane normy międzynarodowe w zakresie funkcjonowania fabryki i warunków socjalnych dla pracowników.

Od 2019 roku firma  posiada certyfikat i pracuje w standardzie FSC. Tym samym dbamy o to, aby produkty  drewniane wprowadzane na rynek pochodziły z legalnego źródła spełniając europejskie standardy polityki ekologicznej.  

Dzięki tym wszystkim działaniom produkty naszej firmy spełniają najwyższe wymagania norm polskich i Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość obsługi przyjmujemy Państwa reklamacje oraz zwroty zakupionego towaru.

ZWROT TOWARU

Konsumentom, którzy zakupili nasze produkty za pomocą platformy allegro, zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru bez podawania przyczyny oraz  bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie. Aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży, należy wypełnić formularz i przesłać go do nas drogą elektroniczną – na adres sklep@jumi.com.pl – a następnie przesłać (lub   dostarczyć osobiście) wraz z papierową wersją oświadczenia zwracane produkty na adres – JUMI Sp. z o.o.  ul. Myśliwska 34A, 95-200 Pabianice.

Reklamacja

Wszystkie produkty sprzedawane za pomocą platformy allegro objęte są 24-miesięcznym okresem ochronnym, zwanym dalej rękojmią. W celu złożenia reklamacji należy przesłać zawiadomienie najlepiej drogą elektroniczną (reklamacje@jumi.com.pl) lub listownie (na adres JUMI Sp. z o.o.  ul. Myśliwska 34A, 95-200 Pabianice), w którym to należy opisać zauważoną wadę oraz określić swoje żądania. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Kupującego w ciągu 14 dni czy żądania uznaje za zasadne. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje uznaniem żądań Klienta.

 W celu przesłania do Sprzedawcy reklamowanego towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogą elektroniczną i zgłosić mu chęć przesłania towaru. Sprzedawca zobowiązuje się odebrać reklamowany produkt na swój koszt.